dokumenty

Kto jest podatnikiem Vat?

12 listopada 2017 Adminek 0

Prawo wyznaczające podatników VAT nazywa ich: „osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują na własny rachunek czynności podlegające opodatkowaniu w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy, nawet jeśli zostały wykonane jednorazowo.” Dla  przeciętnego Polaka powyższa definicja wydaje się być trudna do zrozumienia. Nic w tym dziwnego, […]